Now showing items 1-4 of 4

 • Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace 

  Slezák, Pavel
  Tato práce pojednává o možnosti využití vlnkové transformace v aplikacích zabývajících se potlačováním šumu, zejména pak v oblasti filtrace EKG signálů. Jedná se především o zhodnocení vlivu nastavení různých parametrů ...
 • Měření krevního tlaku pomocí LabView 

  Slezák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout měřící systém, s použitím software LabView, pro měření krevního tlaku. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je využito detekce vzniku a zániku Korotkovových zvuků snímaných ...
 • Odsíření spalin fluidního kotle. 

  Miklík, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout odsiřovací zařízení fluidního kotle. Ve fluidním kotli se spaluje palivo s extrémně vysokým obsahem síry a spaliny se v něm neodsíří na požadovanou úroveň, proto se musí přistavět odsiřovací zařízení. ...
 • Regulace provozu autonomních solárních systémů 

  Slezák, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem autonomního solárního systému. Cílem je přenesní teoretických poznatků o nových směrech v této oblasti do aplikace v praktickém použití. Optimálním nastavením rozhodovacích algoritmů ...