Now showing items 1-2 of 2

  • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v Hradci Králové 

    Slezáková, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu a porovnání nájemného bytů v Hradci Králové. Porovnává výši nájemného v jednotlivých územích. Zabývá se faktory, které mají vliv na výši nájemného. Získané údaje jsou rozděleny do ...
  • Zaměření přírodní lokality "Orinoko II " Brno, Obřany 

    Slezáková, Hana
    Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy 1:500 v lokalitě Brno, Obřany. V dané lokalitě byla vybudována měřická síť pomocí technologie GNSS a podrobné body byly určeny tachymetricky. Tato lokalita je velmi ...