Now showing items 1-3 of 3

 • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

  Sliška, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...
 • Využití BIM při oceňování nemovitostí 

  Sliška, Andrej
  Predmetom tejto diplomovej práce je predstaviť informačný model budovy ako efektívny nástroj pre prácu so stavebnými objektmi, počas celého ich životného cyklu a zvážiť jeho využitie pre oceňovanie nehnuteľností, z pohľadu ...
 • Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brně 

  Sliška, Andrej
  Predmetom tejto diplomovej práce je spresnenie astronomicko – geodetických zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch sieti AGNES a Veveří v Brne. Výpočet zložiek zvislicových odchýlok je založený na geodetických a ...