Now showing items 1-3 of 3

 • A Comparison of Edge-Based and Region-Based Segmentation Performed with PDEs 

  Sliž, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper discusses the level set segmentation method, which employs the solution of the partial differential equation (PDE) describing the multidimensional function whose zero slice in plane xy determines the contour of ...
 • Impedanční spektroskop 

  Sliž, Jiří
  Cílem práce je návrh měřicího přístroje určeného k impedanční spektroskopii. Jsou zde definovány pojmy impedance a impedanční spektroskopie a způsoby jejich měření. K měření byl použit obvod AD5933 od firmy Analog Devices. ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty elektroměru 

  Sliž, Jiří
  Cílem práce je návrh aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Tato aplikace umožní snímání obrazu pomocí kamery zařízení a zpracování obrazu s podporou knihovny OpenCV. Účelem této aplikace je automatické ...