Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza technicko-ekonomických parametrů traktorových souprav v dopravě 

  Krátký, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití traktoru v zemědělské dopravě. V první části je popsán současný stav v konstrukci traktorových motorů, převodovek a podvozků, které se používají u traktorů vhodných pro ...
 • Návrh nové evoluce trubkového rámu vozidla Formule Student 

  Slimařík, Dušan
  Cílem diplomové práce je návrh nové evoluce svařovaného ocelového trubkového rámu pro vůz soutěže Formule Student. Nejprve je tato práce zaměřena na typy rámů používaných v soutěži. Následně jsou uvedena pravidla, kterými ...
 • Studie zemědělských traktorů o hmotnosti nad 9 tun 

  Slimařík, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá studií produktů od výrobců zemědělských traktorů v kategorii nad 9 tun. První část je věnována popisu produktů nabízených na českém trhu. Další část se zabývá srovnáváním produktů podle ...
 • Vliv podvozku na energetické a výkonnostní parametry traktorů 

  Rašovská, Hana
  Diplomová práce se zabývá určením vlivu konstrukce podvozku traktoru na jeho užitné vlastnosti. K hodnocení byly použity traktory John Deere řady 8 s kolovým a pásovým podvozkem, vybavené shodným motorem i převodovkou, s ...