Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Tichý, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamer a jejich využití v různých odvětvích lidské činnosti, především potom využitím ve výzkumu třískového obrábění. Jsou zde shrnuty důležité znalosti potřebné ...
 • Aplikace CAM softwaru PowerMILL při programování lopatkového kola 

  Přibilík, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na modelování a tvorbu NC programů pro obrábění lopatkových kol. Software použitý pro modelování je CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes. Pro tvorbu NC programů je použit software PowerMILL ...
 • Automatizace obráběcích operací 

  Lemaitre Benard, Paul Jean Pierre Daniel
  Úvod Vzhledemke zvyšování počtu objednávek leteckých součástek se společnost ArianeGroup rozhodla zintenzívnit svoji činnost, aby uspokojila tuto poptávku. Objem jejích součástí vyrobených za jeden rok se výrazně zvětšil, ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot při obrábění 

  Šťáva, Radek
  Cílem práce je začlenění bezdotykového měření povrchové teploty mezi ostatní způsoby měření a jeho využití při vyhodnocení teplot povrchu polotovaru vrtaného různými nástroji. Těmito nástroji je vrtán neprůchozí otvor v ...
 • Bezkontaktní měření povrchových teplot při obrábění kovových materiálů 

  Trojan, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje problematiku bezkontaktního měření povrchové teploty při obrábění kovových materiálů. Práce obsahuje shrnutí základních pojmů a popis termodynamických zákonů. Dále jsou v práci uvedena kritéria ...
 • CNC programování součástky do airsoftové pušky 

  Hlavačka, Daniel
  Cílem bakalářské práce je inovace součástky do airsoftové pušky, která zahrnuje výběr alternativního materiálu, designové i funkční úpravy. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu a simulace CNC obrábění v ...
 • Kompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnu 

  Műller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku založené na metodě FDM. Tato varianta je zaměřená na možnosti tisku pomocí dvou extruderů, tak aby bylo možné tisknout kompozitní díly. Jsou zde blíže popsány ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů 

  Laňka, Lubomír
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů. Úvodem je proveden základní rozbor dokončovacích technologií obrábění vnějších ploch, na který navazuje popis moderních dokončovacích ...
 • Moderní metody výroby děr v kovových materiálech 

  Laňka, Lubomír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na moderní metody výroby děr v kovových materiálech. V první části jsou popsány základní technologie včetně toho, jak otvor vyrobit nebo upravit. Druhá část se zabývá moderními řeznými ...
 • Monolitní frézovací nástroje s PVD povlaky a jejich využití 

  Ševčík, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá monolitními frézovacími nástroji ze slinutého karbidu, na jejichž povrch je nanášena tenká vrstva povlaku. Práce nejprve obecně popisuje metodu frézování, základní rozdělení frézovacích ...
 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění součástky do palné zbraně 

  Drmota, Josef
  Téma této diplomové práce se zabývá možnostmi CAM softwaru PowerMILL 2018 při výrobě součástky do palné zbraně. Obsahem práce je rešeršní část zaměřená na problematiku kombinovaných palných zbraní, konkretizaci řešené ...
 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při programování obrábění tenkostěnných součástek 

  Luňák, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelů a drah pro obrábění tenkostěnných součástek. Použité softwary jsou CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes pro vymodelování experimentální součástky a PowerMILL 2018 od ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování rotační strojní součásti 

  Slavík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou rotační strojní součásti na soustružnickém CNC stroji s řídicím systémem Sinumerik. Nejprve je stručně popsána zvolená součástka, na kterou je později vytvořen NC program v systému ...
 • Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů ...
 • Návrh designu a technologie výroby stupaček pro cestovní enduro 

  Vrzal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh stupaček pro cestovní enduro Honda Transalp XL700V z roku 2008. Pozornost je věnována návrhu designu stupačky, která je určena pro jízdu v lehkém terénu. Dále je rozpracována problematika ...
 • Návrh inovace výroby patního hřebového implantátu 

  Duda, Jan
  V této diplomové práci je zpracován návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů stávající výroby. Jsou zde uvedeny informace o používaných materiálech k ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění válcové součásti pro ropné vrty 

  Koudela, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění obrábění při výrobě vnitřní objímky pro ropné vrty ve společnosti Sanborn a.s. V diplomové práci jsou stručně popsány použité technologie obrábění, dále je zde popsána ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Černický, Martin
  Diplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového ...
 • Návrh technologie výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku 

  Jurča, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na navržení technologie výroby zubové mezery frézy. V teoretické části je shrnuta problematika materiálu, CAM technologie a frézování. V praktické části jsou uvedeny návrhy variant na výrobu s ...
 • Návrh technologie výroby součástky soustružením 

  Surovčák, David
  Tato práce se zabývá rozborem stávající konstrukce hřídele. Následně návrhem nové konstrukce a technologie této hřídele pro určitou sérii. Řeší se ideální polotovar, volba vhodného stroje pro určitou technologii a volba ...