Now showing items 1-1 of 1

  • Úpravy nábřeží 

    Složilová, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
    Při nahlížení na problematiku úprav nábřeží musíme zohlednit problém v celé jeho komplexnosti. V minulosti i v současnosti představuje nábřeží v myslích lidí pouze funkční protipovodňové opatření. Kterým se řeší problém ...