Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace CMM při posuzování kvality business procesů 

    Slobodník, Tomáš
    Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ...
  • Systém pro podporu řízení workflow 

    Slobodník, Tomáš
    Práce se věnuje návrhu a implementaci služby procesního řízení a pojednává o jazyce XPDL, sloužícímu k uchování a přenosu procesních definic, na kterém je tato služba založena. Text obsahuje praktickou ukázku funkce.