Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA 

    Slomek, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž ...