Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car 

    Štohanzl, Milan
    Tato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ...