Now showing items 1-4 of 4

 • Google Andriod: Editor a přehrávač her 

  Slováček, Adam
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci univerzálního systému pro tvorbu aplikací, které lze zjednodušit na množinu elementárních aktivit a vztahů mezi nimi. Konkrétně je pak implementován editor her, ve kterém ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Smyslem této práce je shromáždit poznatky v oblasti současného stavu energetické využitelnosti vodíku a budoucích energetických systémů. V přehledu jsou uvedeny možné postupy výroby vodíku, ve kterých dominuje parní ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další ...
 • Návrh robotické buňky pro automatickou manipulaci - expedici pivních sudů a přepravek 

  Slováček, Adam
  Z počátku je vysvětlen a popsán celý princip expediční linky včetně pouţitých prostředků. Pro návrh průmyslového robota jsou stanoveny poţadavky. Je vybrán vhodný průmyslový robot. Jsou popsány vlastnosti robota a řeší se ...