Now showing items 1-6 of 6

 • Datové přenosy v sítích GPRS a EDGE 

  Slovák, Jiří
  Práce je koncipována, jako součást inovace laboratorní úlohy předmětu Rádiové a mobilní komunikace. Stěžejní částí projektu je vytvoření komplexní GUI aplikace v programovém prostředí MATLAB, umožňující měření rychlosti ...
 • Implementace algoritmu pro měření parametrů energetických materiálů v obvodu FPGA 

  Slovák, Jiří
  V textu diplomové práce je nejprve stručně pojednáno o problematice měření parametrů energetických materiálů v obecné rovině. Důraz je kladen především na popis detonační rychlosti a stručný rozbor nejčastěji používaných ...
 • Implementation of Fast Fourier Transformation on Transport Triggered Architecture 

  Žádník, Jakub
  V této práci je navrhnut energeticky úsporný procesor typu TTA (Transport Triggered Architecture) pro výpočet rychlé Fourierovy transformace (FFT). Návrh procesoru byl vytvořen na míru použitému algoritmu pomocí speciáoních ...
 • Kamera pro aplikace v biologii 

  Jurák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloků pro termokameru. Tato termokamera je určenou pro zkoumání rostlin. Hlavní součástí termokamery je detektor infračerveného záření, který snímá frekvence v rozsahu 8 – 14 m. ...
 • Přenos tepla v úložném obalovém souboru a jeho vliv na okolí 

  Marcell, Jan
  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky týkající se přestupu tepla v úložném obalovém souboru pro vyhořelé jaderné palivo. V první části jsou zhodnoceny způsoby koncepčního řešení úložných obalových souborů ...
 • Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli 

  Klimek, Stanislav
  Titul a jméno autora: Bc. Stanislav Klimek Instituce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Název práce: Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli Vedoucí práce: ...