Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh síťové infrastruktury na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Návrh WiFi sítě na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav síťové infrastruktury ve zvolené organizaci. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad možností rozšíření této sítě o bezdrátovou WiFi síť včetně výběru vhodné technologie ...
 • Vícetřídá segmentace 3D lékařských dat pomocí hlubokého učení 

  Slunský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá segmentací obrazu do více tříd pomocí konvolučních neuronových sítí. Teoretická část práce se zaměřuje na souhrn problematiky segmentace obrazu, kde jsou popsány základní principy fungování jak ...
 • Webový prohlížeč panoramatických snímků 

  Slunský, Tomáš
  Účelem práce je navrhnout a realizovat prohlížeč sférických videí a panoramatických fotek za pomocí technologie WebGL. Důraz je kladen na zpracování videí v režimu rybího oka bez nutnosti je nejdříve převádět do ekvidistantního ...