Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza fetálních EKG záznamů 

  Hláčiková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá analýzou fetálnych EKG záznamov meraných nepriamou metódou z abdominálnej časti tela matky. Práca pozostáva z teoretickej časti venovanej vývinu plodu, jeho srdca a popisu fetálneho EKG. Práca taktiež ...
 • Anotace kvality záznamů EKG 

  Waloszek, Vojtěch
  Tato práce shrnuje základní informace o elektrofyziologii srdce a elektrokardiografii, uvádí přehled několika metod pro anotaci kvality záznamů EKG a navrhuje vlastní metodu pro anotaci kvality záznamů EKG. Realizuje výpočet ...
 • Automatická detekce blokády levého Tawarova raménka dle striktních kritérií 

  Němčáková, Jesika
  Cílem této práce je seznámit se s teorií elektrofyziologie srdce a s patologií levého Tawarova raménka. Dále jsou navrženy a realizovány algoritmy pro automatickou detekci blokády levého Tawarova raménka (LBBB) dle striktních ...
 • Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG 

  Nejedlý, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity ...
 • Automatická detekce srdečních patologií pomocí vysokofrekvenčních složek komplexu QRS 

  Daňová, Ľudmila
  Cieľom tejto práce je analýza vysokofrekvenčných zložiek EKG na detekovanie srdcových patofyziológií. To je prevedené pomocou priemerovania vybraných QRS komplexov každého zvodu signálu , ktoré sú následne vyfiltrované ...
 • Automatická detekce srdečních patologií pomocí vysokofrekvenčních složek komplexu QRS 

  Daňová, Ľudmila
  Cieľom tejto práce je analýza vysokofrekvenčných zložiek EKG na detekovanie srdcových patofyziológií. To je prevedené pomocou priemerovania vybraných QRS komplexov každého zvodu signálu , ktoré sú následne vyfiltrované v ...
 • Automatická detekce stresu pomocí biologických signálů 

  Votýpka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na detekci stresu. Tato práce definuje pojem stres, analyzuje vhodné biologické signály k detekci stresu, představuje databáze biologických signálů, které byly využity pro detekci stresu a ...
 • Automatická detekce stresu pomocí non-EEG biologických signálů 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se věnuje problematice detekce stresu za využití non-EEG biosignálů. První část se zabývá vymezením stresu a pojmům s ním souvisejícím. Popisuje možné pohledy na fenomén stresu, zmiňuje možné příčiny stresu, ...
 • Cardiac Pathologies Detection and Classification in 12-lead ECG 

  Smíšek, Radovan; Němcová, Andrea; Maršánová, Lucie; Smital, Lukáš; Vítek, Martin; Kozumplík, Jiří (IEEE, 2020-12-30)
  Background: Automatic detection and classification of cardiac abnormalities in ECG is one of the basic and often solved problems. The aim of this paper is to present a proposed algorithm for ECG classification into 19 ...
 • A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression 

  Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan; Maršánová, Lucie; Smital, Lukáš; Vítek, Martin (Hindawi, 2018-07-18)
  The assessment of ECG signal quality after compression is an essential part of the compression process. Compression facilitates the signal archiving, speeds up signal transmission, and reduces the energy consumption. ...
 • Detection Of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block In Ecg Signals 

  Maršánová, Lucie; Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Automatic detection of P wave during the second-degree AV block is the main condition for automatic detection of this pathology. This work deals with developing of the algorithm for P wave detection. The algorithm is ...
 • Detekce komorových extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG 

  Budíková, Barbora
  Patologie komorová extrasystola se běžně detekuje pomocí šířky a dalších parametrů komplexu QRS. Tato práce představuje rozpoznání extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG, které bylo snímané za zvláštních podmínek, ...
 • Detekce kompletní blokády levého Tawarova raménka 

  Opravilová, Kamila
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s teorií elektrofyziologie srdce a s patologií blokády levého Tawarova raménka (LBBB). Dále vytvořit anotovanou databázi komplexů QRS pro testování algoritmů pro detekci LBBB. ...
 • Detekce začátku a konce komplexu QRS s využitím hlubokého učení 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou automatického měření doby trvání QRS komplexů v EKG signálech. Zvláštní důraz je zde pak kladen na možnosti automatické detekce komplexů QRS při současném buzení srdeční tkáně kardiostimulátorem. ...
 • ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study 

  Maršánová, Lucie; Ronzhina, Marina; Smíšek, Radovan; Vítek, Martin; Němcová, Andrea; Smital, Lukáš; Nováková, Marie (Nature, 2017-09-11)
  Accurate detection of cardiac pathological events is an important part of electrocardiogram (ECG) evaluation and subsequent correct treatment of the patient. The paper introduces the results of a complex study, where various ...
 • ECG signal classification based on SVM 

  Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Cardiovascular diseases nowadays represent the most common cause of death in Western countries. Long-term ECG recording is modern method, because it allows to detect sporadically occurring pathology. We designed an automatic ...
 • Filtrace svalového rušení v EKG signálech 

  Fedorov, Vasilii
  Táto práce byla věnována problematice odstraňování svalového rušení v EKG signálech. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické částí jsme zaprvé zdůraznili aktualitu snímání a filtraci EKG signálů. Pak jsme ...
 • Identifikace abnormálních EKG segmentů pomocí metody Multiple-Instance Learning 

  Šťávová, Karolína
  Srdeční arytmie jsou velmi častým srdečním onemocněním, jejichž výskyt v populaci se zvyšuje. Tato práce se zabývá automatickou detekcí komorových extrasystol ze záznamů 12svodového EKG, k čemuž využívá hlubokého učení. ...
 • Klasifikace denních aktivit 

  Müller, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá klasifikací denních aktivit z akcelerometrických dat. V teoretické části práce jsou obecně shrnuty denní aktivity a přínosy jejich monitorování. Dále navazuje kapitola o akcelerometrech a principech ...
 • Klasifikace signálů denní aktivity 

  Rychtárik, Martin
  Tématem této bakalářské práce je klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných pomocí akcelerometrického senzoru chytrého mobilního telefonu. První část práce se zabývá seznámením s možnostmi záznamu denní aktivity pomocí ...