Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulické řešení širokopásmového oběžného kola čerpadla 

    Smíšek, Tomáš
    Cílem diplomové práce je provedení návrhu oběžného kola čerpadla. Klasický návrh oběžného kola probíhá na jeden návrhový bod, ve kterém je předpokládán nejčastější chod čerpadla. Cílem této diplomové práce je vytvoření ...
  • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

    Smíšek, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...