Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací pro město Choceň 

  Ropek, Jan
  Cílem práce je vytvoření ucelené dokumentace, založené na metodice provádění bezpečnostních inspekcí, která by sloužila správci komunikací daného územního celku (zejména obcím a městům), jako použitelný podklad pro realizaci ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Jižní obchvat Kyjova 

  Guráň, Pavel
  Předmětem diplomové práce je prověřit vedení silnice I/54 jižně od města Kyjova s ohledem na platné územní plány dotčených obcí. Navrhovaný obchvat bude především odvádět dopravu mimo jižní část města. Důvodem pro postavení ...
 • Křižovatka a konečná tramvaje náměstí Míru, Brno 

  Martínek, Jakub
  Práce je zaměřena na zklidnění a zpřehlednění dopravy na náměstí Míru v Brně. Byl proveden dopravní, terénní a majetkový průzkum společně s bližším seznámením se s lokalitou a potřebami obyvatel. Ze tří koncepčních variant ...
 • Křižovatka Rosice - východ 

  Poulík, Zdeněk
  V budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové křižovatky této silnice a silnice II/394, ...
 • Mikrosimulace křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm 

  Mičkal, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá návrhem dopravního řešení za pomoci mikrosimulace. Pomocí získaných intenzit z terénu je provedena simulace stávajícího stavu a nových návrhů. Ty jsou porovnávány pomocí doby zdržení. Pro vítěznou ...
 • Návrh změn v informačním systému Regionální rozvojové agentury 

  Komárek, Jan
  Bakalářská práce analyzuje stav současného informačního systému Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, která v současné době prochází reorganizací a změnou vedení. Současný systém je neefektivní, nevhodně organizovaný ...
 • Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem 

  Feichtinger, Lukáš
  Cílem diplomové práce je projekt přeložky silnice II/150 mezi obcemi Domaželice a Bystřice pod Hostýnem. Silnice navazuje na obchvat obcí Čechy a Domaželice. Tento obchvat je v současnosti ve výstavbě. U Bystřice pod ...
 • Rekonstrukce ulice Roviny 

  Tesáček, Svatopluk
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce tří úrovňových křižovatek a železničního mostu o 1 poli na ulici Roviny v rozsahu studie. Ulice Roviny leží na JV okraji Brna v katastrálním území MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice. ...
 • Silnice I/42 VMO Žabovřeská I. 

  Kaderka, Tomáš
  Práce se zaměřuje na ověření funkcí modelovacího softwaru Aimsun a jeho chování na konkrétním modelu dopravní situace na brněnském Velkém městském okruhu na úseku silnice I/42 Žabovřeská I. Popisuje možné způsoby dopravních ...
 • Skalice, Lysice, Bořitov - přeložka I/43 ve stopě D43 

  Hapl, Michal
  PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ZHODNOTIT STÁVAJÍCÍ STAV KOMUNIKACE I/43 V ÚSEKU SKALICE NAD SVITAVOU A BOŘITOVEM, NAJÍT NA DANÉM ÚSEKU ZÁVADY A NAJÍT VHODNOU VARIANTU PŘELOŽKY TÉTO KOMUNIKACE V PLÁNOVANÉ TRASE DÁLNICE D43. ...
 • Tomkovo náměstí v Brně 

  Heczko, Michal
  Diplomová práce se zabývá dopravním řešením Velkého městského okruhu v Brně, okolí Tomkova náměstí. Při návrhu byla snaha o zachování trasy VMO, úsek Brno – Sever, v původním koridoru, na to navazující úsek Brno – Židenice ...
 • Variantní řešení obchvatu Rosic 

  Plucarová, Eva
  Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit variantní řešení severního obchvatu silnice I/23 okolo města Rosice, nacházejícího se v Jihomoravském kraji, přibližně 25 kilometrů západně od města Brna. Jsou zpracovány tři ...
 • Zastávka u Brna - studie obchvatu 

  Čechová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Zastávka, nacházející se v Jihomoravském kraji přibližně 20 km jihozápadně od města Brna. Hlavním důvodem navržením tohoto řešení je špatná dopravní situace. Obec Zastávka ...
 • Zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská (silnice II/435) v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy 

  Masaříková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Návrh obsahuje úpravu stávajících křižovatek, komunikace pro pěší a autobusových ...