Now showing items 1-2 of 2

  • Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem 

    Bičánová, Hana
    Tato bakalářská práce popisuje způsob optimalizace daňového základu pro právnické subjekty zaměřené na způsob nákupu a formě odpisování nových vozů. V práci je zachycen postup pro zjištění základu daně, popsány výpočty ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Serednycká, Oksana
    Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem práce je analyzovat současný finanční stav společnosti ...