Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

    Smělík, Martin
    Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...
  • Přesná měření vlastností polovodičových součástek 

    Smělík, Martin
    Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout laboratorní pracoviště pro přesná měření stálosti výstupních parametrů polovodičových součástek. Součástí je také termostat, který udržuje konstantní teplotu proměřované součástky. ...