Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

    Smělý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
  • Návrh výukového modelu termocykleru 

    Smělý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...