Now showing items 1-2 of 2

  • Akustické emise budov 

    Smažinka, Josef
    Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v ...
  • Stanovení daňové zátěže fyzické osoby 

    Smažinka, Josef
    Bakalářská práce se obecně zaměřuje na charakteristiku a roztřídění daní. Dále poukazuje na důležitost daní jako příjmu do státního rozpočtu. První část práce definuje daně a rozděluje je do skupin podle různých kritérií. ...