Now showing items 1-2 of 2

  • Hladinoměr s bezdrátovým přenosem 

    Smatana, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které slouží k bezdrátovému měření a regulaci výšky hladiny kapaliny. V první části jsou rozebrány různé možnosti měření výšky hladiny, různé možnosti realizací bezdrátové ...
  • Softwarový analyzátor a dolaďovač záznamenaného vokálu 

    Smatana, Tomáš
    Tato práce se zabývá rozborem metod používaných pro detekování základního kmitočtu a metod pro změnu základního kmitočtu zvukového signálu s vokálem. Je zde také rozebrána obecná teorie o hudební intonaci. Na základě tohoto ...