Now showing items 1-7 of 7

 • Koncepční návrh dávkovače písku 

  Jíša, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...
 • Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků 

  Matečka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků. V první části je popsána technologie broušení, řezné podmínky pro vnější obvodové broušení rotačních ploch, kinematické a dynamické ...
 • Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu 

  Jaroš, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého výtahu k rodinnému domu ve svahu určeného k přepravě materiálu, popř. k dopravě osob. Výtah je navrhován v celkové délce 40 m, s nosností 400 kg a se sklonem 25 ...
 • Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu 

  Látal, Roman
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí výtahu do svahu pod úhlem 25° pro 4 osoby s celkovou nosností 400 kg. Konstrukce je rozdělena do dvou bakalářských prací, přičemţ tato práce je zaměřena na návrh konstrukce kabiny ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Smejkal, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu hydraulického pojezdu pohonné jednotky žacího stroje, a jeho následnou realizací v podobě prototypu. Stroj je navržen s nezávislým pohonem kol, plynulou regulací ...
 • Obytný minikaravan 

  Bartošík, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh a konstrukce malého obytného karavanu určeného pro dvě osoby s využitím výhradně v letních měsících. Konstrukce a zpracování karavanu by mělo přinášet dostatečný komfort pro kratší výlety. ...
 • Rekonstrukce testeru tlumičů 

  Smejkal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. Úvod je věnován základnímu popisu tlumičů. Dále je pak pojednáno o bezdemontážních a demontážních testrech, ...