Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na optimalizaci serverů využitím virtuálního prostředí. 

    Smejkal, Tomáš
    Bakalářská práce popisuje návrh na optimalizaci serverů využitím virtuálního prostředí. Analyzuje současný stav IT infrastruktury v organizaci a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Popisuje jednotlivé oblasti ...
  • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

    Smejkal, Tomáš
    Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...