Now showing items 1-9 of 9

 • Bezpečný model elektronického obchodování a jeho ekonomické aspekty 

  Fotijev, Pavel
  Cílem této předkládané disertační práce je přispět k rozvoji teorie elektronického obchodování v komplexních podmínkách „síťové ekonomiky“, prostřednictvím částečné konsolidace a integrace do značné míry roztříštěných ...
 • Datové schránky jako nástroj e-governmentu v České republice 

  Fančovič, Tomáš
  Obsahem této práce je analýza a vysvětlení pojmu datové schránky v e-governmentu České republiky. Práce se bude zabývat postupem implementace a používání datových schránek v orgánech státní správy a samosprávy, konkrétně ...
 • Dlouhodobá archivace digitalních dokumentů 

  Zatloukalová, Klára
  Obsahem této práce jsou jednak teoretické poznatky z oblasti archivace digitálních dokumentů, vysvětlení některých pojmů a náhled do platné legislativy. Dále pak analýza současného stavu vývoje archivace digitálních dat v ...
 • DYNAMICKÝ BIOMETRICKÝ PODPIS JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VNITROPODNIKOVOU KOMUNIKACI 

  Hortai, František
  Cílem práce je podat ucelenou informaci o možnostech autentizace, kombinace autentizačních faktorů a začlenění této problematiky do podnikové komunikace. Práce se zaměřuje na tuto problematiku a specifikuje možnosti získání ...
 • Implementace dynamického biometrického podpisu v podniku po nabytí účinnosti nařízení eIDAS 

  Jelečková, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na problematikou elektronického podepisování v České republice po nabytí účinnosti nařízení eIDAS. Specifikuje klíčové pojmy z této oblasti, pojednává o alternativách elektronického podepisování ...
 • Laboratorní přípravek pro realizaci aktivní dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen-Key 

  Kadlec, Michal
  Hlavním cílem předkládané práce je navrhnout a realizovat zapojení, které umožní realizovat aktivní filtry typu dolní, horní a pásmová propust pomocí struktury Sallen – Key. Jelikož se jedná o aktivní filtr, zvýšenou ...
 • Možnosti využití elektronického podpisu 

  Tomo, Milan
  Bakalárska práca „Možnosti využitia elektronického podpisu“ si kladie za ciež podať ucelenú informáciu o technológii, právnej úprave a možnostiach využitia elektronického podpisu. Objasňuje princípy, na ktorých je založený ...
 • Risk and legal aspects of company's cyber security 

  Smejkal, Vladimír; Hortai, Vladimír; Molnárová, Anikó (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  The development of the entire IT sector is very dynamic and its consequences penetrate into all spheres of life of society. With the increase in the use of information technology, the risk of its abuse is rising. Targeted ...
 • Vicefaktorová autentizace elektronických dokumentů 

  Gancarčík, Lukáš
  Cieľom práce je podať ucelenú informáciu o elektronických dokumentoch a možnostiach ich využitia. Zameriava sa na oblasť autentizácie, kde špecifikuje možnosti získania autentizačnej informácie a popisuje jednotlivé spôsoby ...