Now showing items 1-2 of 2

  • Konkurenční strategie společnosti 

    Smejkalová, Dagmar
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou konkurence a konkurenční strategie ve společnosti ABC, s.r.o. Vyhodnocuje současný stav a navrhuje efektivní řešení pro společnost ABC, s.r.o. vzhledem ke konkurenci na trhu.
  • Problematika pojištění vozového parku vybraného podnikatelského subjektu 

    Smejkalová, Dagmar
    Předmětem této bakalářské práce je problematika pojištění motorových vozidel ve společnosti Internet Shop, s. r. o. Vyhodnocuje současný stav pojištění a porovnává ho s aktuální nabídkou pojistných produktů vybraných ...