Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového mixu pro společnost STAMPI MOBIL, s.r.o. 

    Smeták, Daniel
    Předmětem této bakalářské práce je marketingový mix společnosti STAMPI MOBIL s.r.o. Práce se zaměřuje na analýzu současného stavu podniku a jeho zhodnocení. Návrhová část této práce se zabývá konkrétními návrhy na zlepšení ...
  • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Ideal Media s.r.o. 

    Smeták, Daniel
    Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Ideal Media, která působí na trhu elektronického podnikání. Na základě teoretických poznatků budou v této práci provedeny analýzy vnějšího a vnitřního ...