Now showing items 1-13 of 13

 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Interakce kovových iontů s huminovými látkami 

  Obručová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na huminové látky, zvláště pak fulvinové a huminové kyseliny. Zabývá se jejich vznikem a následnou extrakcí z přírodních materiálů. Popsány jsou nejen fyzikální a chemické vlastností, ...
 • Multiscale experimental evaluation of agarose-based semi-interpenetrating polymer network hydrogels as materials with tunable rheological and transport performance 

  Trudičová, Monika; Smilek, Jiří; Kalina, Michal; Smilková, Marcela; Adámková, Kateřina; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav; Sedláček, Petr (MDPI, 2020-10-31)
  This study introduces an original concept in the development of hydrogel materials for controlled release of charged organic compounds based on semi-interpenetrating polymer networks composed by an inert gel-forming polymer ...
 • Návrh a optimalizace metody studia penetrace huminových kyselin do listů. 

  Smilková, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem penetrace huminových látek přes rostlinné kutikuly. Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši na téma foliárního hnojení a studia transportu látek do listů rostlin. Na základě ...
 • Příprava a charakterizace kosmetických emulzí s příměsí aktivních látek 

  Zinkovska, Natalia
  V teoretické části se závěrečná práce zabývá přehledem základních charakteristik a vlastností emulze. Velká pozornost je věnována výběru typu emulgátoru a výpočtu hydrofilně-lipofilní rovnováhy. Dále jsou rozebrány mechanismy ...
 • Půdní hydrogely fungující na principu řízeného uvolňování 

  Macuráková, Viktória
  Táto bakalárska práca je zameraná na pôdne hydrogély, ktoré fungujú na princípe kontrolovaného uvoľňovania. Cieľom bola rešerš na tému uvoľňovania látok a praktické využitie hydrogélov v poľnohospodárskej praxi. V práci ...
 • A simple technique for assessing the cuticular diffusion of humic acid biostimulants 

  Smilková, Marcela; Smilek, Jiří; Kalina, Michal; Klučáková, Martina; Pekař, Miloslav; Sedláček, Petr (BMC, 2019-07-31)
  Background: Experimental determination of the extent and rate of transport of liquid humates supplied to plants is critical in testing of physiological effects of such biostimulants which are often supplied as foliar sprays. ...
 • Stabilita huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium stability huminové kyseliny. Práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická, kde se seznámíme se strukturou, vlastnostmi a významem huminových kyselin a druhá část ...
 • Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni 

  Uher, Tadeáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium difúzie v géloch na mikroskopickej úrovni. Pri študovaní difúzie sa používa metóda fluorescenčnej korelačnej spektroskopie, ktorá je založená na sledovaní difúznych koeficientov ...
 • Studium transportu huminových látek skrz rostlinné kutikuly 

  Smilková, Marcela
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku foliárního typu hnojení, které v dnešní době představuje jedno z nejčastěji používaných aplikací komerčních hnojiv vůbec. Náplní této práce je studium rostlinných kutikul, ...
 • Transport biomedicínsky aktivních látek skrz porézní membrány 

  Vašíčková, Kateřina
  Náplní této bakalářské práce je studium transportu biomedicínsky aktivních látek skrz porézní membrány. Hlavní cílem je otestovat a optimalizovat metodu penetrace micelárních roztoků vybraného tenzidu se solubilizovaným ...
 • Využití fyzikálně-chemických metod pro studium interakce huminových látek s rostlinnými kutikulami 

  Rampáčková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá studiem interakce (respektive vaznosti či adsorpce) rostlinných kutikul s lignohumátem draselným, coby kapalným zemědělským přípravkem využívaným v oblasti foliárního hnojení, které patří k ...
 • Výběr vhodných aditiv ke zvýšení sedimentační stability magnetoreologických kapalin 

  Vlachová, Kristýna
  Tato práce se zabývá přípravou sedimentačně stabilní magnetoreologické (MR) kapaliny s využitím vhodných aditiv. V první části jsou popsány obecné vlastnosti této suspenze, další možnosti její stabilizace a využití v praxi. ...