Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza výhodnosti pojistných produktů 

  Smolík, Kamil
  Bakalářské práce se zabývá analýzou výhodnosti životního pojištění a penzijního připojištění pro zaměstnavatele i pro jednotlivce. Podrobně popisuje charakteristiky těchto produktů včetně rozboru právních norem, které je ...
 • Fundamentální akciová analýza (Pegas Nonwovens) 

  Pavlík, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je fundamentální analýza akcií společnosti PEGAS NONWOVENS SA za pomoci využití veřejně dostupných zdrojů navazujících na danou akcii. Tato práce dále obsahuje teoretický popis metod ...
 • Fundamentální analýza vybraných evropských akciových automobilových společností za účelem tvorby portfolia 

  Pavlík, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je fundamentální analýza vybraných evropských akciových automobilových společností za účelem tvorby portfolia. Fundamentální analýza bude vytvořena za pomoci použití veřejně dostupných ...
 • Marketingová strategie společnosti Motiv Press, s.r.o. 

  Smolík, Kamil
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Motiv Press, s.r.o. První část práce zachycuje teoretická východiska získaná v průběhu studia na Fakultě podnikatelské. Druhá část práce se ...
 • Obchodování na akciových trzích 

  Konečný, Pavel
  V práci je řešena problematika obchodování na akciových trzích z pohledu začínajícího obchodníka. Zvolený problém je teoreticky popsán a v rámci praktické části je testováno několik strategií spolu s obchodním SW. U některých ...
 • Organizované trhy s průmyslovými kovy v době financializace komoditních trhů 

  Smolík, Kamil
  V souvislosti s procesem financializace komoditních trhů, který je charakteristický prudkým nárůstem peněžních prostředků investovaných na komoditních trzích, je diskutována otázka, které faktory v současnosti ovlivňují ...
 • Podnikatelský záměr založení nové restaurace 

  Škarda, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení nové restaurace, která se bude věnovat slovenské, maďarské a české kuchyni. Součástí práce je tvorba modelu na předpověď výnosů a nákladů v příslušném ...
 • Soudobé integrační tendence finančních a komoditních trhů 

  Smolík, Kamil; Karas, Michal; Boček, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The main purpose of this paper is to analyze the integration between the various sectors of the commodity markets, equity index and bond index. Moreover there are also analyzed the risk and return ...