Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení zaměstnanců a jejich motivace ve společnosti Bellucci, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení a motivaci pracovníků a následný vliv na jejich pracovní výkon v konkrétní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty teoretické přístupy k hodnocení a motivaci ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Pfefferová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je dosažení konkurenceschopného podniku pomocí zpracované marketingové strategie. Navržené marketingové strategie se zpracují na základě vyhodnocení dosavadní situace a příležitostí pro uskutečnění.
 • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...
 • Odměňování pracovníků ve vybraném podniku 

  Grycová, Veronika
  Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá pracovní motivací s důrazem na potřeby pracovníků. Dále jsou popsány funkce systému odměňování a jeho jednotlivé složky se zaměřením na jejich motivační účinek. Praktická ...