Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení pohybů skalních bloků 

    Smolinka, Martin
    Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. ...
  • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice 

    Smolinka, Martin
    Cílem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření cyklostezky a potoka Lubě v katastrálním území Malhostovice mezi obcemi Malhostovice- Skalička. Na začátku měření byla zřízena měřická síť vycházející z ...