Now showing items 1-20 of 51

 • Administrativní budova 

  Lampa, Martin
  Diplomová práce „Administrativní budova“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, s mezonetovou částí, nepodsklepený s plochou střechou, s kombinovaným ...
 • Administrativní budova 

  Žák, Jan
  Diplomová práce Administrativní budova je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržená budova se nachází na parcele 2589/1 ve městě Litoměřice. Jedná se o novostavbu ...
 • BS sport 

  Pruchnický, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby sportovního zařízení na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení včetně zajištění konstrukce pro statické stránce, architektonické, požární ...
 • Bytový dům 

  Krejsa, Jan
  Diplomová práce „Bytový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby, dle platných předpisů a norem. Bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s jednoplášťovou plochou střechou. ...
 • Bytový dům 

  Černá, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací bytového domu. Bytový dům je situován na území Jihomoravského kraje, okres Znojmo, v obci Olbramovice, katastrální území č. 709930 – Olbramovice u Moravského Krumlova. ...
 • Bytový dům 

  Kasan, Marek
  Bakalářská práce na téma Bytový dům na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Hlavní částí je bytová zóna, která je tvořena devíti bytovými jednotkami. Objekt je jednoduchého tvaru, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním ...
 • Bytový dům Slavonka 

  Slavíková, Pavlína
  Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází na rovinné parcele číslo 217/1 ve Slatiňanech, katastrální území Slatiňany, číslo katastrálního území 749796. Bytový dům je ...
 • Bytový dům v Mikulově 

  Páleník, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Mikulově. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu a dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží s 6-ti bytovými ...
 • Bytový dům v Trutnově 

  Taclík, Milan
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Trutnově. Objekt se nachází na katastrálním území Trutnova, číslo stavební parcely 2656/6. Stavební pozemek se nachází ...
 • Bytový dům Velká Bíteš 

  Ustohal, Libor
  V diplomové práci vypracovávám projektovou dokumentaci k objektu pro bydlení, který bude sloužit pro 88 osob. Objekt je nepodsklepený s pěti nadzemními podlažími a osmi vestavěnými garážemi. Obvodové nosné konstrukce jsou ...
 • Divadlo Futurama 

  Maslák, Michal
  Jedná se o samostatně stojící vícepodlažní stavbu divadla a restaurace. Divadlo je dimenzováno na 615 míst k sezení včetně balkónů a lóží. Restaurace je dimenzována na 150 jídel. Objekt bude umístěn ve městě Ostrava, a to ...
 • Domeček plný koleček 

  Nárožný, Jakub
  Dvoupodlažní rodinný dům, který je komunikačně spojen venkovním ocelovým schodištěm. První nadzemní podlaží je tvořeno prodejní místností jízdních kol, pracovnou, servisem, hygienickým a technickým zařízením. Hlavní vstup ...
 • Domov s hospicovou péčí 

  Holohlavská, Lenka
  Cílem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby Domova s hospicovou péčí v Litomyšli. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími, přičemž jedno je částečně podzemní podlaží. Z hlediska ...
 • Dvougenerační rodinný dům 

  Furišová, Veronika
  Tato práce se zabývá návrhem dvougeneračního rodinného domu. Budova má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a neobytný půdní prostor. Střecha je sedlová se skolen 36%, krytina z keramických tašek TONDACH. Objekt ...
 • Hotel Rákosníček 

  Nárožný, Jakub
  Pětipodlažní objekt, který je komunikačně spojen vnitřním schodištěm a výtahem. Podzemní podlaží je tvořeno skladovacími prostory pro restauraci a hotel, strojovnami pro výtahy a vzduchotechniku. V prvním nadzemí se nachází ...
 • Konstrukční detaily z druhotných surovin pro opláštění budov 

  Smolka, Radim
  Jedním z důležitých důvodů pro volbu tématu disertační práce je vzrůstající požadavek ze strany zájemců na nízkoenergetické, pasivní či dokonce domy s téměř nulovou spotřebou energie. Při snižování energetické náročnosti ...
 • Křesťanské centrum Eliáš 

  Koloničný, Libor
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro objekt budovy křesťanského centra. Budova je určena pro bohoslužebné účely, ale i volnočasové aktivity. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. ...
 • Mateřská škola 

  Nosek, Martin
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci k novostavbě mateřské školy v obci Jihlava. Projektová dokumentace je navržena dle platných norem. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Kapacita mateřské školy je celkem 40 ...
 • Mateřská škola 

  Bártová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v obci Habry. Objekt je navržen dvoupodlažní, přičemž v 1NP se kromě technického zázemí pro provoz školy nachází i 2 oddělení, každé pro 20 dětí. V 2NP je umístěno vedení ...
 • Mateřská škola Domino 

  Remeš, Dominik
  Diplomová práce „Mateřská škola Domino“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je navržena pro 24 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...