Now showing items 1-2 of 2

  • Hluk a vibrace rootsových dmychadel 

    Smrček, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v krytu soustrojí dmychadla, vibracemi samotného dmychadla, vlivem tvaru geometrie jednotlivých částí dmychadla a návrhem vhodného tlumiče výtlaku za účelem dosažení co nejvyššího ...
  • Netradiční metody zvyšování výkonu spalovacích motorů 

    Smrček, Martin
    Nejběžnější metodou pro navýšení výkonu spalovacích motorů se v dnešní době nejčastěji používá chiptuning anebo rozrůstající se výskyt etanolu. Cílem této bakalářské práce bylo provést základní termodynamický rozbor cyklů ...