Now showing items 1-20 of 89

 • Analýza pokrytí testy JBoss aplikačního serveru 

  Žiaková, Nikoleta
  Tato práce se zabývá analýzou pokrytí kódu testovací sadou aplikačního serveru JBoss. Pro sběr informací o pokrytí kódu byly použity nástroje Emma a Cobertura. Bakalářská práce je rozdělená na dvě hlavní části. První z ...
 • Analýza systémových záznamů 

  Ščotka, Jan
  Práce zkoumá IDS systémy. Pokousí se nalézt jejich omezení a možnosti rozšíření. Zabývá se obecnější analýzou záznamových souborů než jen v zaměření na IDS systémy. Zkoumá možnost zápisu regulárních výrazů jednoduchým ...
 • Aplikace pro tvorbu sad testů GUI 

  Melo, Juraj
  Tato diplomová práce popisuje systém pro automatizované testování GUI, využívající asistenční technologie pro přístup a manipulaci komponent GUI. Vstupem tohoto systému je popis testovací sady, pro který byl navržen speciální ...
 • Automatická koordinace a řízení procesů na platformě Java 

  Janyš, Martin
  Předmětem diplomové práce je téma odolnosti a stability webových aplikací se zaměřením na platformu Java. Řada existujících informačních systémů postavených nejen nad touto platformou se potýká s problémy, které narušují ...
 • Automatická tvorba obsahu databáze SQL pro podporu testování 

  Minářová, Alice
  Tato práce se zabývá navržením a implementací dvojice nástrojů pro generování dat za účelem testování.  První nástroj analyzuje textový výstup databáze PostgreSQL a vytváří konfigurační soubor v nově navrženém jazyce, který ...
 • Automatická tvorba testovacích případů z datových toků 

  Kraut, Daniel
  Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. ...
 • Automatické konfigurování služeb operačního systému 

  Schiffer, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá konfigurací operačních systémů, jejich možnostmi a způsoby nastavení. Představuje rozdíly v konfiguraci operačních systémů podle jejich zaměření a pokročilé možnosti konfigurace operačních ...
 • Automatický generátor politiky systémového volání 

  Tamaškovič, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroju na preklad zoznamu systémových volaní do politiky obmedzujúcej systémové volania v rámci operačného systému GNU Linux. Motivácia pre takýto nástoj je automatizovať ...
 • Automatizace procesů agilního vývoje 

  Jašek, Tibor
  Cieľom diplomovej práce "Automatizace procesů agilního vývoje" je štúdium agilných metodík so zameraním sa na vývoj v spoločnosti Kentico. Práca popisuje rôzne nástroje na podporu agilného vývoja software vrátane nástrojov ...
 • Automatizované fuzz testování aplikací komunikujících přes systém D-Bus 

  Marhefka, Matúš
  Tato práce se zaobírá použitím metody fuzzingu na testování aplikací komunikujících přes systém D-Bus. První část je zaměřená na seznámení s pojmem fuzzing a na využití této metody při testování aplikací. Následuje popis ...
 • Automatizované ověřování konfigurace operačního systému MS Windows pomocí projektu OpenSCAP 

  Černý, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou bezpečné konfigurace výpočetních systémů, jako jsou operační systémy, aplikace a služby. Seznamuje čtenáře s konceptem bezpečnostních politik a jejich ověřováním. Soustředí se na problematiku ...
 • Dynamické analyzátory pro platformu SearchBestie 

  Janoušek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací dynamického analyzátoru kontraktů s parametry. V první části práce je představena problematika testování paralelních programů, včetně metod testování a chyb, které se ...
 • Emulace CPU pro výuku asemblerů 

  Charvát, Lukáš
  Práce řeší tvobu emulátoru počítačové architektury se záměrem pro použití při výuce asemblerů. Zatímco většina dnešních emulátorů je zavislá na specifické architektuře, tato práce popisuje přístup, jak vytvořit emulátor, ...
 • Existující útoky na SSL/TLS 

  Lysoněk, Milan
  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...
 • Extrakce grafu toku řízení z bajtkódu Java 

  Sečkařová, Petra
  Grafy toku řízení (Control Flow Graph -- CFG) slouží jako základ pro mnoho analýz vyhodnocujících kvalitu programu. Takovou analýzou je i testování založené na modelech (model-based testing), které na základě analýzy modelu ...
 • Framework pro statickou analýzu skriptů pro shell 

  Svoboda, František
  Cílem této práce je vytvoření systému pro statickou analýzu skriptů některého unixového shellu.  Zmožných alternativ je jako hlavní předmět zájmu zvolen Bourne-again shell.  Součástí projektu je seznámení se sprincipy ...
 • Generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib 

  Kulda, Jiří
  Cílem této práce řešené ve spolupráci se společností Red Hat Czech je navrhnout, implementovat a ověřit generátor dokumentace pro testy používající knihovnu BeakerLib, který efektivně vytváří dokumentaci z neokomentovaných ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro správu výkonnostních profilů 

  Grzybowská, Martina
  Jedným z najčastejších spôsobov testovania výkonu systému je technika profilácie programu vykonávajúca zber údajov o spotrebe zdrojov a ich následné vyhodnotenie vedúce k detegovaniu potenciálnych výkonnostných zmien, ...
 • Herní server pro podporu on-line her 

  Ohnheiser, Jan
  Bakalářská práce pojednává o vývoji a tvorbě aplikace herního serveru pro podporu on-line her. Zabývá se klasifikací existujících podobných aplikací, síťovým rozhraním a herní logikou. Dále ukazuje možné použití knihovny ...
 • Implementace algoritmu pro shlukování hran grafu 

  Klimčíková, Iveta
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti rozložení grafu a shlukování hran, aby se vylepšila celková přehlednost grafu a zredukovalo se rušení. Po shrnutí dostupných nástrojů je detailněji popsána vybraná metoda, která ...