Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému Lighthouses 

    Smrčka, Lukáš
    Tato práce se zabývá problematikou lokalizace stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů. Tyto systémy slouží k odhadu hodnoty zpoždění RTT mezi jednotlivými stanicemi. Odhadovaná hodnota zpoždění může stanici ...
  • Registrační databáze IP adres 

    Smrčka, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...