Now showing items 1-2 of 2

  • Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken 

    Smrž, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosových parametrů optických vláken, jejich vlastnostmi a způsobu výpočtu. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy druhů optických vláken a jejich standardy. Je zde i popis ...
  • Skupinové digitální podpisy 

    Smrž, Jan
    Digitální podpisy jsou v dnešní době velice rozšířené v informačním světě. V některých případech je při podpisu elektronické zprávy kladen důraz na skrytí identity podepisovatele. Pro tento typ podpisu jsou vhodné skupinové ...