Now showing items 1-4 of 4

 • Algoritmy třídění 

  Schwarz, Jakub
  Pri obrovských objemech dat, které se behem výrobních procesu zpracovávají, je snadná orientace a hledání v nich zcela zásadní. Správné a rychlé trídení dat je jednou z nejduležitejších cinností pri jejich zpracování. Cílem ...
 • Finanční analýza podniku nabízejícího internetový prodej. 

  Smrž, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podniku nabízející internetový prodej. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu možných problémů vzniklých při provozování internetového obchodu, návrh jejich řešení a následných inovací.
 • Řídicí a datové struktury v programovacích jazycích 

  Janeček, Jan
  Podstatou této práce je uvést základní informace o algoritmizaci a obecné poznatky o řídicích a datových strukturách. Tyto poznatky jsou pak ve vybraných programovacích jazycích konkretizovány, je provedeno jejich srovnání ...
 • Výměna dat v automatizované výrobě 

  Konečný, Michael
  Cílem této práce je stručně popsat základní problémy výměny dat v automatizované výrobě a poté popsat vybraný problémový případ a doporučit způsob řešení. Jako problémový případ byl vybrán požadavek firmy Indet Safety ...