Now showing items 1-2 of 2

  • Model e-reklamy ve zvoleném segmentu elektronického obchodu 

    Smrž, Marek
    Diplomová práce popisuje a hodnotí malou firmu, která se zabývá výrobou a prodejem keramických produktů. Práce je rozdělena na několik částí, ve kterých se zaměřuje zejména na analýzu elektronického obchodu, který firma ...
  • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

    Smrž, Marek
    Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...