Now showing items 1-19 of 19

 • Bezpečnost jaderných elektráren 

  Štěpán, Jakub
  Koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren je složitý. Bezpečný provoz jaderných elektráren má zásadní význam pro spolehlivou a neškodnou výrobu elektřiny. Nehoda spojená s tímto typem zařízení by mohla mít ...
 • Komentovaný překlad 

  Akbulatov, Yerbolsyn
  Účelem této bakalářské práce je překlad česky psaného technického textu do jazyka anglického a analýza rozdílů mezi oběma jazyky, jež se vyskytují v překladu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretický úvod, ...
 • Komentovaný překlad 

  Illek, Pavel
  Tato bakalářská práce má za úkol přeložit odborný text z oblasti jaderných elektráren a následně analyzovat jazykové prostředky použité v textu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – praktická část a teoretická část. ...
 • Komentovaný překlad 

  Rajsigl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá překladem odborného textu z časopisu Energo zaměřeného na elektrotechniku, konkrétně obor energetiky. Ze vzniklého textu je vytvořen komentář za účelem analýzy rozdílů mezi originálem a překladem. ...
 • Komentovaný překlad 

  Němčanský, Radek
  Cílem mé Bakalářské práce je přeložit český text do anglické podoby, následně analyzovat a demonstrovat základní jazykové prvky obou jazyků. K tomuto úkolu jsem si vybral knihu s názvem “Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy”, ...
 • Komentovaný překlad 

  Novák, Přemek
  Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro ...
 • Komentovaný překlad odborného textu 

  Doležal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k ...
 • Kryptoměny 

  Šindelářová, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma Kryptoměny. Práce se zabývá vznikem a vývojem kryptoměn, jejich využitím a popisem jejich základních principů fungování. Více podrobně jsou v této práci popsány 3 vybrané kryptoměny ...
 • Nové technologie v dopravě 

  Šimon, Daniel
  Elektrické vozidlo je lepší náhradou vozidla s vnitřním spalováním, zachovávaje si svůj účel. Elektrické vozidlo nabízí vylepšení výkonu, může vyprodukovat maximální výkon během sekund, bez potřeby převodovky, čímž ...
 • Nové technologie v umění 

  Djordjevic, Ilija
  Tato práce se zabývá s problematikou nových technologií v umění. Práce je rozdělena na tří části: Nové technologie v umění, Nové tipy umění a Vliv internetu na umění. Každá z těchto tři částí je interpretována alespoň ...
 • Nové technologie ve vzdělávání 

  Jorda, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat, shrnout a uspořádat nejvýznamnějším vzdělávací technologie. Porovnat a rozdělit tyto technologie do konkrétních skupin, jako například výukový software, internetové stránky s výukovými ...
 • Technická terminologie v každodenním životě 

  Dolníček, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na historii technické terminologie, její dopad na každodenní život a metody, kterými lze zkoumat historii technické terminologie a její dopad na každodenní život. Tato práce se rovněž zaobírá některými ...
 • Technické psaní jako specifický způsob použití jazyka 

  Petrosian, Sergei
  Rychlý rozvoj počítačových technologii ve dvacátém století vyústil v rostoucí potřebu technické dokumentace, která by popsala používání těchto nových technologií. Tato dokumentace se píše ve speciálním stylu,, lišícím se ...
 • Technika a společnost 

  Hrbek, Jan
  Zpracovaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku nejpoužívanějších technologií, jak nás ovlivňují a jak mění naši společnost. Nejvíce se zabývá používáním internetu, vlivu smartphonů na různé oblasti lidského života, ...
 • Technologie pro mobilní uskladnění elektrické energie 

  Helma, Radim
  Cílem této semestrální práce je vypracovat rešerši na téma různých metod uskladnění elektrické energie. V práci jsem zkombinoval mnoho datových zdrojů a pro každou technologii jsem vytvořil stručný popis historie, současných ...
 • Věda a technika v médiích 

  Gellnerová, Zuzana
  Tato práce se zabývá vlivem médií, především nových médií, na oblast vědy a techniky. Definuje základní mediální pojmy a upozorňuje na to, že média mohou být výborným prostředkem k propagaci vědy a techniky, ale mají také ...
 • Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu 

  Bondareva, Anastasiia
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na jiné jazyky, zejména na dnešní český jazyk. V úvodů se práce zabývá o historickém pozadí anglického jazyka s cílem porozumět důvodům širokého používání angličtiny v ...
 • Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu 

  Bondareva, Anastasiia
  V mé semestrální práce jsem popsala historii anglického jazyka k porozumění proč tento jazyk je široce používán v dnešní době v jiných zemích. Hlavními důvody půjčování anglických slov jsou kolonizace různých míst ve světě ...
 • Vliv mateřského jazyka na učení cizích jazyků 

  Kimličková, Lenka
  Tato práce se zabívá tématem přivlastňování si cizího jazyka a vztahem mezi mateřským a cizím jazykem. Objasňuje základní pojmy, například přivlastňování si jazyk, kontrastní analýza a jazykový transfer. Zdůrazňuje význam ...