Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh oceňování zásob ve vybraném podniku 

    Mikulová, Kateřina
    Bakalářská práce se zabývá pojmem zásoby a různými metodami jejich ocenění. Zaměřuje se především na oceňování úbytků zásob, ke kterým lze využít metody vážených aritmetických průměrů, FIFO a pevná skladová cena. Snaží se ...
  • Stanovení potřeby provozního kapitálu z hlediska řízení činností zakázky 

    Hejlová, Věra
    Tato diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na systém procesního řízení a přístupy k potřebě provozního kapitálu v souvislosti se zásobami podniku. Obsahuje analýzu současného průběhu zakázky vybrané firmy z hlediska ...