Now showing items 1-3 of 3

 • Environmentální řešení administrativního objektu v Hodoníně 

  Snášel, Michal
  Předmětem této diplomové práce je vypracování části projektové dokumentace pro Administrativní budovu v Hodoníně. Budova má sedm nadzemních podlaží. Převážná část této budovy bude sloužit pro administrativní využití. Ostatní ...
 • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

  Snášel, Michal
  Cílem diplomové práce je navržení nové budovy ředitelství závodního okruhu v blízkosti Brna. Závodní okruh byl postaven v roce 1987. Pořádání závodních klání má zde tradici již od roku 1930. Současné stavby z roku 1987 již ...
 • Vzduchotechnika expektačních lůžek v objektu nemocnice 

  Snášel, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro expektační lůžka a přilehlé zázemí v objektu nemocnice. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, hygienické a funkční požadavky na ...