Now showing items 1-2 of 2

  • Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu 

    Snášelová, Dana
    Tato bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovými poměry na rozhraní dentálního implantátu a kosti dolní čelisti. Tyto poměry jsou řešeny pomocí výpočtových modelů na 2D úrovni. K výpočtům byla použita metoda konečných ...
  • Hydraulicky poháněné česle pro malou vodní elektrárnu 

    Snášelová, Dana
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí umístěného v přívodním kanále malé vodní elektrárny. Součástí práce je také návrh hydraulického obvodu a pevnostní analýza pomocí ...