Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému 

    Snášelová, Martina
    Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného informačního systému pro chod sdílené dílny společnosti Temple of Creation s.r.o. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která tvoří základnu pro analytickou část ...
  • Návrh informačního systému pro taneční centrum 

    Snášelová, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného informačního systému pro taneční centrum v Brně. Obsahem první části jsou teoretická východiska, která jsou spjatá především s analytickou částí současného stavu subjektu a ...