Now showing items 1-20 of 28

 • Aluminum Nitride Nanofilms by Atomic Layer Deposition Using Alternative Precursors Hydrazinium Chloride and Triisobutylaluminum 

  Dallaev, Rashid; Sobola, Dinara; Tofel, Pavel; Škvarenina, Ľubomír; Sedlák, Petr (MDPI, 2020-10-03)
  The aim of this study is motivated by the pursuit to investigate the performance of new and as yet untested precursors such as hydrazinium chloride (N2H5Cl) and triisobutylaluminum Al(C4H9)3 in the AlN atomic layer deposition ...
 • Atomic Layer Deposition of Mixed-Layered Aurivillius Phase on TiO2 Nanotubes: Synthesis, Characterization and Photoelectrocatalytic Properties 

  Orudzhev, Farid; Ramazanov, Shihgasan; Sobola, Dinara; Isaev, Abdulgalim; Wang, Chuanyi; Magomedova, Asiyat; Kadiev, Makhmud; Kaviyarasu, Kasinathan (MDPI, 2020-11-02)
  For the first time, one-dimensional phase-modulated structures consisting of two different layered Aurivillius phases with alternating five and six perovskite-like layers were obtained by atomic layer deposition (ALD) on ...
 • Case Study of Polyvinylidene Fluoride Doping by Carbon Nanotubes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Dallaev, Rashid; Šťastná, Eva; Sedlák, Petr; Knápek, Alexandr; Trčka, Tomáš; Holcman, Vladimír (MDPI, 2021-03-15)
  Modern material science often makes use of polyvinylidene fluoride thin films because of various properties, like a high thermal and chemical stability, or a ferroelectric, pyroelectric and piezoelectric activity. Fibers ...
 • Characterization of GaAs Solar Cells under Supercontinuum Long-Time Illumination 

  Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Škarvada, Pavel; Ţălu, Ştefan; Ramazanov, Shikhgasan; Nebojsa, Alois (MDPI, 2021-01-19)
  This work is dedicated to the description of the degradation of GaAs solar cells under continuous laser irradiation. Constant and strong exposure of the solar cell was performed over two months. Time-dependent electrical ...
 • Characterization of nanoblisters on HOPG surface 

  Sobola, Dinara; Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Ramazanov, Shihgasan; Hemzal, Dušan; Holcman, Vladimír (De Gruyter OPEN, 2019-08-07)
  We report on influence of the surface functionalization on the properties of highly oriented pyrolytic graphite. The samples were processed in nitric acid and characterized by XPS, Raman and EDX spectroscopies, AFM, SEM ...
 • Characterization of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Electrospun Fibers Doped by Carbon Flakes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Knápek, Alexandr; Burda, Daniel; Orudzhev, Farid; Dallaev, Rashid; Tofel, Pavel; Trčka, Tomáš; Grmela, Lubomír; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-11-24)
  Polyvinylidene fluoride (PVDF) is a modern polymer material used in a wide variety of ways. Thanks to its excellent resistance to chemical or thermal degradation and low reactivity, it finds use in biology, chemistry, and ...
 • Characterization of the native oxide on CdTe surfaces 

  Sobola, Dinara; Kaspar, Pavel; Nebojsa, Alois; Hemzal, Dušan; Grmela, Lubomír; Smith, Steve J. (Sciendo, 2019-05-29)
  This study focuses on the description of oxidation of CdTe monocrystal surfaces after selective chemical etching. Measurements of surface morphology of the oxides occurring in short time are valuable for deeper understanding ...
 • Charakterizace vlastností materiálu PVDF v nanoměřítku 

  Pisarenko, Tatiana
  Tato práce se zabývá charakterizací nanovláken na bázi polyvinylidenfluoridu. Zaměření práce je na piezoelektrické vlastnosti vlákna, které jsou studovány metodou piezoelektrické silové mikroskopie. Takto byly měřeny dva ...
 • Complementary SEM-AFM of Swelling Bi-Fe-O Film on HOPG Substrate 

  Sobola, Dinara; Ramazanov, Shihgasan; Konečný, Martin; Orudzhev, Farid; Kaspar, Pavel; Papež, Nikola; Knápek, Alexandr; Potoček, Michal (MDPI, 2020-05-23)
  The objective of this work is to study the delamination of bismuth ferrite prepared by atomic layer deposition on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate. The samples’ structures and compositions are provided ...
 • Degradace solárních článků na bázi GaAs 

  Papež, Nikola
  Solární články na bázi arsenidu gallia patří mezi nejvýkonější typ dostupných solárních článků vůbec. Jejich výhodou je výborná odolnost vůči tepelnému a ionizujícímu záření, a proto se využívají zejména v náročných ...
 • Electrical and optical characterization of Os-substituted rare-earth orthoferrite YbFeO3-gamma powders 

  Polat, Özgür; Coskun, Mustafa; Sobola, Dinara; Kurt, B. Zengin; Caglar, Mujdat; Turut, Abduelmecit (Springer Nature, 2021-01-02)
  The electrical properties of Os-doped YbFeO3 (YbFO) powders prepared by solid-state reaction have been studied by Impedance Spectrometer/Impedance Spectrometer. SEM, XPS and Raman spectroscopy were utilized for understanding ...
 • Elektrospřádaná vlákna na bázi PVDF a nylonu 

  Černohorský, Petr
  Polymerní nanovlákna využívané pro konstrukci triboelektrického nanogenerátoru (TENG) a piezoelektrického nanogenerátoru (PENG) jsou nové a perspektivní technologie pro získávání energie. Díky generování elektrické energie ...
 • Energeticky disperzní rentgenová spektroskopie dopovaných vláken PVDF 

  Smejkalová, Tereza
  Tato diplomová práce zkoumá flexibilní materiál k produkci elektřiny založený na piezoelektrickém polymeru Polyvinylidenfluorid (PVDF). Inkorporací piezoaktivní keramiky lze vlastnosti piezoelektrického polymeru PVDF ...
 • Field emission properties of polymer graphite tips prepared by membrane electrochemical etching 

  Knápek, Alexandr; Dallaev, Rashid; Burda, Daniel; Sobola, Dinara; Allaham, Mohammad; Horáček, Miroslav; Kaspar, Pavel; Matějka, Milan; Mousa, Marwan (MDPI, 2020-07-01)
  This paper investigates field emission behavior from the surface of a tip that was prepared from polymer graphite nanocomposites subjected to electrochemical etching. The essence of the tip preparation is to create a ...
 • Fractal Analysis of the 3-D surface Topography of GaAs Solar Cells 

  Talu, Stefan; Papež, Nikola; Sobola, Dinara; Tofel, Pavel (DEStech Publications, Inc., 2018-02-11)
  This article is devoted to study of Atomic Force Microscopy (AFM) images of solar cells based on gallium arsenide (GaAs). Mathematical processing of data involves obtaining additional information about topography. The ...
 • Investigation of structure of AlN thin films using Fourier-transform infrared spectroscopy 

  Dallaev, Rashid; Papež, Nikola; Sobola, Dinara; Ramazanov, Shihgasan; Sedlák, Petr (Elsevier, 2020-02-19)
  This study focuses on structural imperfections caused by hydrogen impurities in AlN thin films obtained using atomic layer deposition method (ALD). Currently, there is a severe lack of studies regarding the presence of ...
 • Microscopic optoelectronic defectoscopy of solar cells 

  Škarvada, Pavel; Tománek, Pavel; Koktavý, Pavel; Sobola, Dinara (EDP Sciences, 2013-05-03)
  Scanning probe microscopes are powerful tool for micro- or nanoscale diagnostics of defects in crystalline silicon solar cells. Solar cell is a large p-n junction semiconductor device. Its quality is strongly damaged by ...
 • Microstructural investigation of defects in photovoltaic cells by the electron beam-induced current method 

  Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Sobola, Dinara; Macků, Robert; Škarvada, Pavel (Elsevier, 2020-02-19)
  This work aims to clarify the application of electron beam-induced current (EBIC) method for the morphological analysis and detection of local defects and impurities in semiconductor structures such as solar cells. One of ...
 • Návrh automatizované aparatury určené pro inspekci křemíkových desek ovrstvených PMMA 

  Drozd, Michal
  Při ovrstvování substrátu tenkou vrstvou polymerního rezistu dochází k defektům, které mohou poškodit celou, někdy i několikadenní expozici pomocí svazku elektronů - elektronovou litografií. Kvalita nanesené vrstvy, která ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...