Now showing items 1-2 of 2

  • Mendlovo náměstí 

    Sobolová, Olga
    Hlavní myšlenka byla co nejvíce dostavět stávající Mendlovo náměstí s ohledem na historické podklady tak, aby sloužilo dnešním požadavkům a potřebám a zároveň ctilo typické prvky Starého Brna (brod, náhon, trh).
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Sobolová, Olga
    V bakalářské práci se zabývám urbanismem, úpravou a funkčním využitím tří přilehlých části Květné zahrady včetně stávajích staveb a návrhu nového vstupního pavilonu a kavárny.