Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Dekódování zobrazení 

  Fišerová Cwiklinski, Marta
 • Distribuovaný systém kryptoanalýzy 

  Vašek, Jiří
  Tato práce by měla seznámit čtenáře se základním rozdělením paralelních výpočtů a popisem distribuovaných systémů. Dále je zaměřena na rozdělení kryptografický útoků. Měla by sloužit jako teoretický základ pro návrh ...
 • Filmová projekce v malbě 

  Lorenz, Petr
  Filmová projekce v malbě Ve své teoretické práci Filmový storyboard a umělecké dílo jsem měl možnost připravit myšlenkový základ pro praktickou část diplomové práce. Inspirovalo mě mnoho autorů s rozdílnými přístupy k ...
 • Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize 

  Karásek, Jan
  Hašovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je na vstupu očekávaná data převést do unikátní bitové posloupnosti. Hašovací funkce jsou používány v mnoha aplikačních oblastech, jako je ověřování ...
 • Implementace moderních hašovacích funkcí 

  Trbušek, Pavel
  V diplomové práci jsou analyzovány moderní hašovací funkce. V první části práce jsou uvedeny požadavky na tyto funkce a stručně nastíněny některé typy útoků. Druhá část je zaměřena na specikaci hašovací funkce Skein, která ...
 • Ježíšek 

  Fišer, David
 • Moderní asymetrické kryptosystémy 

  Walek, Vladislav
  Asymetrická kryptografie používá dvojici klíčů k šifrování veřejný klíč a k dešifrování soukromý klíč. Mezi asymetrické kryptosystémy patří RSA, ElGamal, eliptické křivky a jiné. Obecně je asymetrická kryptografie používaná ...
 • Návrh rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Diplomová práce Návrh rovnačky XRK 7-200 seznamuje čtenáře s typy rovnacích strojů a jejich principy. Následně jsou popsány postupy konstrukčního návrhu sedmiválcové rovnačky pro průměry tyčí 100-200 mm. Návrh se týká ...
 • Okolí kolem mého těla 

  Ošlejšková, Petra
 • Pomník hasičů 

  Krhánek, Adam
  Figurální socha a 3d realtimová vizualizace.
 • Postranní kanály 

  Kolařík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou postranních kanálů, šifrovacího algoritmu AES a využití neuronových sítí za účelem získání šifrovacího klíče. První část této práce se zaměřuje na základy kryptografie a útoky ...
 • Postranní kanály u Smart Card 

  Pospíšil, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na čipové karty a popisuje známé typy útoků, které vyuţívají postranních kanálů. Čipová karta spadá do skupiny nejmladších a nejchytřejších karet. Ve svém těle, které je nejčastěji vyrobeno z ...
 • Sakrální inspirace 

  Adámková, Věra
 • Skupina algoritmů NSA Suite-B Cryptography 

  Rybka, Štěpán
  Tato bakalářská práce s názvem Skupina algoritmů NSA Suite B Cryptography se zabývá algoritmy, které obsahuje sada Suite B. Ty slouží k větší ochraně dat a bezpečnosti při jejich přenosu přes nezabezpečené prostředí ...
 • Technické řešení fotovoltaické elektrárny 

  Gajdošík, Ivo
  Dokument pojednává o využití fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. V první části práce pojednává o slunečním záření dopadajícím na Zemi, resp. na území ČR. Další část zahrnuje vývoj fotovoltaiky od úplných ...
 • Tělo - (mrtvá gorila) 

  Bílek, Ondřej
  Realisticky modelovaná socha mrtvého zvířecího těla zbavená své srsti a přebírající barevnost těla lidského. Problematika morálního přístupu k lidské nadřazenosti nad ostatními druhy.
 • Tělo jako fragment 

  Dohnalová, Tea
  Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na masky jako autentický obtisk lidského obličeje. Mým záměrem bylo ověřit si možnost spolupráce s konkrétními osobami a to v co nejširším spektru. Moje práce má jak výtvarný, tak ...
 • Události č. 9-10/1997 

  Bobák, Roman; Davidová, Marie; Bogdálek, Jaroslav; Hendrychová, Petra; Herrman, I.; Holec, Petr; Chybík, Josef; Kadrnožka, Jaroslav; Konvička, Miloslav; Králík, Jiří; Krejčí, Renata; Lepková, Hana; Luffer, Pavel; Mizerová, Alena; Sobotka, Jiří; Surá, Marcela; Sysala, Tomáš; Štolfa, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)