Now showing items 1-19 of 56

 • Analýza bezpečnosti síťových protokolů 

  Bednařík, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je analýza bezpečnosti síťových protokolů. Protože je síťových protokolů velké množství, ve své práci popisuji pouze několik z nich. Mým úkolem je popsat strukturu modelu TCP/IP z hlediska ...
 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Bezpečné aplikace s mikrokontroléry 

  Sobotka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou bezpečného provozu mikrokontrolérů. Při dlouhodobém provozu mikrokontrolérů může dojít k jejich poruše či nesprávnému fungování. Tato práce si klade za úkol popsat jednotlivé druhy chyb, ...
 • Biometrické autentizační metody 

  Flídr, Jakub
  První část bakalářské práce zahrnuje popis základních pojmů souvisejících s biometrií. Dále jsou zde popsány a rozděleny jednotlivé biometrické metody. Je popsán jejich princip a přibližné výkonnostní parametry. V druhé ...
 • Dekódování zobrazení 

  Fišerová Cwiklinski, Marta
 • Dědeček 

  Auerová, Veronika
  Ve své bakalářské práci zpodobňuji svého dědu, prostřednictvím sochy v životní velikosti. Hlavní důraz kladu na povrchové zpracování sochy, kdy za pomocí fotografií imituji proces texturování, který obvykle probíhá ve ...
 • Distribuovaný systém kryptoanalýzy 

  Vašek, Jiří
  Tato práce by měla seznámit čtenáře se základním rozdělením paralelních výpočtů a popisem distribuovaných systémů. Dále je zaměřena na rozdělení kryptografický útoků. Měla by sloužit jako teoretický základ pro návrh ...
 • DIY technologie v digitálním sochařství 

  Váňa, Dušan
  Disertační práce se zaměřuje na pátrání po přítomnosti technologií DIY (Do It Yourself) v praxi tzv. digitálního sochařství, a to od počátků tohoto progresivního způsobu tvorby až po současnost. Práce prostřednictvím tří ...
 • Efektivní schémata digitálních podpisů 

  Varga, Ondrej
  Digitálny podpis preberá vlastnosti klasického podpisu a slúži k zaisteniu obsahu dokumentov, ktoré by mohli byť v priebehu prenosu cez nezabezpečený kanál modifikované. Problémy poskytnutia bezpečnosti a ochrany komunikujúcich ...
 • Filmová projekce v malbě 

  Lorenz, Petr
  Filmová projekce v malbě Ve své teoretické práci Filmový storyboard a umělecké dílo jsem měl možnost připravit myšlenkový základ pro praktickou část diplomové práce. Inspirovalo mě mnoho autorů s rozdílnými přístupy k ...
 • Generátor náhodných čísel 

  Zouhar, Petr
  Práce se věnuje problematice náhodných čísel, jejich generování a použití v kryptografii. Úvod je zaměřen na rozlišení generátorů na náhodné a pseudonáhodné. Dále je uvedeno často používané dělení na softwarové a hardwarové. ...
 • Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize 

  Karásek, Jan
  Hašovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je na vstupu očekávaná data převést do unikátní bitové posloupnosti. Hašovací funkce jsou používány v mnoha aplikačních oblastech, jako je ověřování ...
 • Implementace moderních hašovacích funkcí 

  Trbušek, Pavel
  V diplomové práci jsou analyzovány moderní hašovací funkce. V první části práce jsou uvedeny požadavky na tyto funkce a stručně nastíněny některé typy útoků. Druhá část je zaměřena na specikaci hašovací funkce Skein, která ...
 • Ježíšek 

  Fišer, David
 • Kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman 

  Člupek, Vlastimil
  V této bakalářské práci je vysvětlena podstata kryptografie, šifrovací metody a hlavně kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman (DH). Je zde popsán postup výměny klíče přes veřejný kanál. Problematika diskrétního ...
 • Moderní asymetrické kryptosystémy 

  Walek, Vladislav
  Asymetrická kryptografie používá dvojici klíčů k šifrování veřejný klíč a k dešifrování soukromý klíč. Mezi asymetrické kryptosystémy patří RSA, ElGamal, eliptické křivky a jiné. Obecně je asymetrická kryptografie používaná ...
 • Multiaplikační čipové karty 

  Meluzín, Ivo
  Cílem diplomové práce je nejprve popsat možnosti širokého využití čipových karet v odvětvích běžného života. Je nutné následně zmínit hardwarové a softwarové vybavení chytrých čipových karet, jejich komunikaci s terminálem ...