Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

    Sobotka, Josef
    Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
  • Ovládání programovatelného analogového obvodu 

    Sobotka, Josef
    Tato práce se zabývá návrhem ovládacího softwaru pro programovatelný analogový obvod nastavitelný prostřednictvím počítače přes sériové rozhraní a to jak pro počítač, tak pro programovací mikrokontrolér. Dále se zabývá ...