Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh internetových stránek 

    Sobotka, Libor
    V této bakalářské práci se zabývám návrhem nových internetových stránek pro prezentaci firmy. Součástí práce je nejen návrh těchto stránek, ale také jejích realizace a následné umístění na webhosting. Samotné realizaci ...
  • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

    Sobotka, Libor
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování dodavatelských úvěrů a to především rizikem spojeným s jejich poskytováním. Stěžejní částí této práce je vytvoření modelu, který hodnotí úroveň dodavatelského rizika, ...