Now showing items 1-4 of 4

 • Analyzátor síťových protokolů 

  Sobotka, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou identifikace síťových protokolů postavených nad protokoly rodiny TCP/IP. První část popisuje možné techniky a postupy identifikace, které jsou následně využity při návrhu analyzátoru ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sobotka, Miroslav
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti EUROFORM Group, s.r.o. v letech 2005 – 2009. Na základě finanční analýzy absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů, zhodnotím situaci ...
 • Ubiquitous Learning 

  Sobotka, Miroslav
  Tato práce se věnuje všudypřítomnému vzdělávání (u-learning) a mapování ontologií, je součástí dlouhodobého projektu MAPLE a vypracoval jsem ji během studijního pobytu na francouzské univerzitě v La Rochelle, v rámci ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Sobotka, Miroslav
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci firmy OHL ŽS, a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě finanční analýzy – analýza absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů – zhodnotím situaci a ...