Now showing items 1-2 of 2

  • Vady a vlastnosti masivních odlitků 

    Sobotka, Petr
    Práce se zabývá zpracováním a interpretací dat získaných ze vzorků odebraných z nálitku odlitku spodního beranu vyrobeného v provozu Vítkovice Heavy Machinery a.s. Zaměřuje se na tuhnutí odlitku a s ním související segregační ...
  • Výroba legovaných litin 

    Sobotka, Petr
    Bakalářská práce je zaměřená na austenitickou litinu s kuličkovým grafitem. Zabývá se jejími druhy, mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a vlivem legujících prvků. Dále se zaměřuje na výrobní postup a nebezpečí vzniku ...