Now showing items 1-4 of 4

 • Holographic Hieroglyph 

  Sobotková, Adéla
  Témata fragmentárnosti, znakovosti a paměti jsou základní prvky tvorby a uvažování Adély Sobotkové (1987). V její instalaci vytvořené z navezené hlíny a předmětů udusaných společně se zeminou lze chodit, dotýkat se, číst, ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Sobotková, Adéla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr pro firmu nejlepší možnosti financování nového dlouhodobého hmotného majetku. V tomto případě je dlouhodobým majetkem osobní auto. Tato práce se zaměřuje především na leasingové, ...
 • Podnikatelský záměr - Založení malého moravského vinařství 

  Sobotková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského záměru, a to založení malého moravského vinařství. Pro vypracování podnikatelského plánu byla nejdříve provedena strategická analýza současného stavu, a to jak ...
 • "Stalo se to včera" 

  Sobotková, Adéla